سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ورزشی * علمی * فرهنگی

کل بازدیدها : 1440 (::) بازدیدهای امروز : 0 (::) بازدیدهای دیروز : 0

[ خانه ::پارسی بلاگ :: پست الکترونیک :: شناسنامه ]

اوقات شرعی

به زشتى یاد کردن مردمان پشت سر آنان ، سلاحى است براى مرد ناتوان . [نهج البلاغه]

vدرباره خودم v

ورزشی * علمی * فرهنگی

پوریا کرمی

vلوگوی وبلاگ v

ورزشی * علمی * فرهنگی

vاشتراک در خبرنامه v

 

تغییرات قوانین فوتبال به تایید و تصویب برد بین المللی فوتبال رسید


 

به گزارش ایسنا، بر طبق بخشنامه‌ی شماره 968 بیست و هفت اردیبهشت سال 84 ( 17 می 2005) فیفا ،تغییرات قوانین بازی فوتبال در سال 2005 که به تایید و تصویب بُرد بین المللی فوتبال رسیده به شرح زیر است:

1 ـ در قانون سوم : تعداد بازیکنان

متن جدید :

در مسابقات غیر رسمی ( دوستانه ) رده A ملی حداکثر هر تیم مجازاست که از 6 تعویض استفاده کند.

در سایر مسابقات غیررسمی (دوستانه) می توان از تعداد بیشتر تعویض استفاده کرد بشرط آنکه :

* هر دو تیم در مورد تعداد بیشتر تعویض ها به توافق برسند.

* داور را قبل از شروع بازی از تعداد تعویض ها آگاه کنند.

اگر داور را قبل از آغاز بازی مطلع نکنند یا تیمها در مورد تعداد تعویض ها به توافق نرسند اجازه ندارند بیش از 6 تعویض انجام دهند .

دلیل :

این تغییر متن قبلی را واضح تر می کند .

تخلفات / جرایم

( راجع به ورود بدون اجازه بازیکن جانشین به زمین بازی)

بند 3 متن قبلی : ( ملغی شده )

* بازی با دراپ بال از محل توپ زمانی که بازی متوقف شده مجدداً آغاز می شود.

متن جدید قانون

* بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل توپ زمانی که بازی متوقف شده مجدداً شروع می شود .

دلیل :

تخلف بازیکنی که بدون اجازه داور وارد زمین بازی شده باید تخلف تیمی در نظر گرفته شود و متخلف را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه کرد.

قانون 5 = داور

تصمیمات داور

متن قدیم : ( ملغی شده )

داور فقط ممکن است تصمیمات گرفته شده را موقعی تغییر دهد که تصمیم او اشتباه باشد و یا به توصیه کمک داور قبل از شروع مجدد بازی عمل کند.

متن جدید :

داور فقط موقعی ممکن است تصمیم اشتباه خود را عوض کند و یا به توصیه کمک داور عمل کند که بازی مجدداً شروع نشده باشد یا بازی خاتمه نیافته باشد .

دلیل :

متن قبلی باید واضح تر می شد چونکه در فرانسه وقتی داور علامت کمک داور خود را دید که بازی را تمام کرده بود .

قانون 11 آفساید

تصمیم جدید اول برد بین المللی

برای شناسایی وضعیت آفساید . ( نزدیک تر به خط دروازه حریف ) معنایش آن است که هر قسمت از سر ، بدن یا پا نزدیک تر به خط دروازه حریف از هر دوی توپ و مدافع ماقبل آخر حریف باشد. دستها شامل این تعریف نمی شود .

دلیل :

فوتبال با سر ، بدن و پا بازی می شود . اگر این قسمت ها به خط دروازه حریف نزدیک تر باشند یک عامل آوانتاژ بالقوه وجود دارد . آوانتاژی برای کسب کردن وجود ندارد اگر که فقط دست های حریف جلو تر باشد .

تصمیم جدید دوم برد بین المللی

شاخصه های شناسایی شرکت در بازی فعال بشرح زیر است:

* مداخله در بازی معنایش بازی کردن یا لمس کردن توپی است که توسط بازیکن همدسته اش لمس شده باشد .

*مداخله بر روی بازیکن حریف معنایش جلوگیری کردن از بازی بازیکن حریف که قادر است با توپ بازی کند بوسیله سد کردن واضح خط دید بازیکن حریف یا تکان دادن دست یا حرکتی که به عقیده داور باعث فریب و گیج کردن حریف گردد .

* کسب منفعت با بودن در آن وضعیت معنایش بازی کردن با توپی است که بعد از برخورد با تیر های افقی و عمودی دروازه حریف و زمانیکه در وضعیت آفساید بوده بطرف او برگشت خورده است.

دلیل :

این توضیح برای اشکالاتی که در 2 فصل قبلی آزمایش شده بود تصویب شده و شرح ویژه آن بوسیله جلسه کاری برد بین المللی در سپتامبر صورت گرفت .

این تصمیم برد بین المللی شامل به رسمیت شناختن کتاب قوانین بازی فوتبال بود .

قانون 12 خطا ها و رفتار ناشایست

جرایم انضباطی

(راجع به اختیارات داور)

متن قبلی ( ملغی شده )

فقط به بازیکن یا جانشین یا بازیکن تعویض شده ممکن است کارت زرد یا قرمز نشان داده شود .

متن جدید

فقط به بازیکن یا جانشین یا بازیکن تعویض شده ممکن است کارت زرد یا قرمز نشان داده شود و داور اختیار دارد تا جرایم انضباطی را از لحظه ای که وارد زمین بازی می شود تا موقعی که بعد ازسوت پایان بازی زمین بازی را ترک نکرده است در نظر بگیرد.

دلیل:

مهم است مدت زمانی که داور اختیار دارد تا کارت زرد و قرمز نشان دهد مشخص شود .

زمانی که در زمین بازی حادثه ای رخ می دهد دقیقاً بعد از سوت پایان بازی ، یک کارت ممکن است داده شود و اثرات زیادی دارد چون این مسئله در تمریناتی که گزارشات آن واصل شده اثر داشته است.

قانون 12 خطا ها و رفتار ناشایست

تصمیم جدید چهارم برد بین المللی

متن قبلی ( ملغی شده )

تکل از پشت که سلامتی بازیکن حریف را به خطر می اندازد باید بعنوان خطای شدید جریمه شود .

متن جدید

تکلی که سلامتی بازیکن حریف را بخطر می اندازد باید بعنوان خطای شدید جریمه شود .

دلیل :

تکل از پشت و همچنین تکل از بغل و جلو که صدمه می زند و یا می تواند صدمه بزند به بازیکن حریف باید خطای شدید تلقی شود .

قانون 14 ضربه پنالتی

تخلفات / جرایم

بازیکنی که ضربه پنالتی را می زند مرتکب تخلفاتی از قانون می شود :

متن قدیم : ( ملغی شده )

* اگر توپ وارد دروازه نشد ضربه نباید تکرار شود .

متن جدید :

اگر توپ وارد دروازه نشد داور بازی را متوقف می کند و بازی را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع مدافع مجدداً شروع می کند.

بازیکن همدسته زننده ضربه وارد محوطه جریمه شده و فاصله 15 / 9 متر ( 10 یارد) از نقطه پنالتی را رعایت نمی کند.

متن قدیم : ( ملغی شده )

اگر توپ وارد دروازه نشد ضربه تکرار نمی شود .

متن جدید :

اگر توپ وارد وارد دروازه نشد داور بازی را متوقف کرده و مجدداً بازی را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مدافع شروع می کند.

دلیل :

متن قبلی گیج کننده بود و اشکالات مختلفی را به وجود می آورد .

قانون 15 : پرتاب اوت

متن قدیم : ( ملغی شده )

در لحظه رها کردن توپ پرتاب کننده باید:

* رو به زمین بازی باشد

* قسمتی از هرپایش روی خط طولی یا روی زمین خارج از زمین بازی باشد .

* از دو دستش استفاده کند.

* توپ را از پشت و بالای سرش رها کند .

ممکن نیست پرتاب کننده توپ را برای بار دوم لمس کند مگر اینکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد .

توپ به محض اینکه وارد زمین بازی می شود در بازی است.

متن جدید :

در لحظه رها کردن توپ پرتاب کننده باید:

* رو به زمین بازی باشد.

* قسمتی از هرپایش روی خط طولی یا روی زمین خارج از زمین بازی باشد.

* از هر دو دستش استفاده کند.

*توپ را از بالا و پشت سرش رها کند .

پرتاب کننده نباید توپ را دوباره لمس کند مگر آنکه توسط بازیکن دیگری لمس شده باشد .

تمام بازیکنان حریف باید حداقل 2 متر از نقطه ای که پرتاب صورت می گیرد فاصله بگیرند.(نقطه ای که توپ از آنجا به زمین پرتاب می‌شود را باید مرکز نیم دایره ای فرضی به شعاع 2 متر در نظر گرفت که بازیکن مدافع باید پشت این نیم دایره فرضی قرار بگیرد ).

دلیل :

تمایل حریف به ایستادن در جلوی بازیکن پرتاب کننده اوت افزایش یافته بود و حتی پاهایشان را دقیقاً روی خط طولی قرار می دادند .هرچند تخلفی از قانون 15 صورت نمی گرفت اما بدون شک برای پرتاب کننده یک مانع در پرتاب اوت بوجود می آمد و بعلاوه امکان ایجاد گسترش و افزایش درگیری بین هر دو بازیکن وجود داشت .

فقط در هنگام شروع مجدد بازی ، دراپ بال و پرتاب اوت بازیکنان برای رعایت فاصله تعیین شده کشمکش می‌کنند و طرح پیشنهادی باعث شد تا پرتاب اوت با سایر قوانین در یک خط قرار بگیرد.

2 ـ اطلاعات

قانون 12 خطاها و رفتار ناشایست

طرحهای زیر ارائه شده بوسیله فدراسیون جهانی فوتبال FIFA بعنوان تصمیمات جدید برد بین المللی فوتبال IFAB ارائه شد . (برای آزمایش است نه اجرا)

زمانی که داور، بازی را برای گرفتن یک ضربه آزاد متوقف کرده است هر بازیکنی از تیم خاطی که عمداً توپ را لمس کند تا شروع مجدد بازی را به تاخیر اندازد بایستی با یک کارت زرد جریمه شود .

این جریمه همچنین شامل حال بازیکنی که در هنگام پرتاب اوت ، ضربه کرنر یا به بهانه کمک کردن به بازیکن حریف توپ را لمس کند یا اگر بازیکن بعد از اینکه تیمش گلی به ثمر رسانده است توپ را از تور دروازه بگیرد.( ضربه شروع توسط حریف انجام شود )

دلیل :

خطوط واضح راهنما باید تاکتیک های غیر ورزشی برای به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی را (از قبیل گرفتن توپ چند ثانیه یا پرتاب کردن آن به طرفی دیگر) متوقف کند، بدینوسیله به مدافعان اجازه داده می شود تا دوباره وضعیت دفاعی خود را به دست آورند . ضمناً باید جنگ بازیکنان دیگر را بر سر تصاحب توپ متوقف کند.

برد تصمیم گرفت که به فیفا اجازه دهد تا این طرحها را در مسابقات جام جهانی جوانان در هلند و مسابقات جام جهانی زیر 17 سال پرو آزمایش و تجربه کند. فیفا نتایج حاصله را در جلسه بعدی ( AGM - عمومی برد) ارائه خواهد داد .

توپ

برد به فیفا اجازه داد تا تکنولوزی خط دروازه و توپ را در مسابقات جام جهانی زیر 17 سال 2005 پرو و مسابقات جام باشگا ههای جهان ( تویوتا کاپ ) در ژاپن امتحان کند .

فیفا نتایج این طرح را در جلسه آتی برد ارائه خواهد کرد .

تغییرات قوانین بازی از تاریخ اول ژولای سال 2005 ( مصادف با 11 تیر ماه 1384 ) لازم الاجرا خواهد بود .


¤ نویسنده: پوریا کرمی
86/10/4 ساعت 6:3 عصر
نظرات دیگران ()

بازگشت اولین سری از حجاج بیت الله الحرام از روز 2شنبه آغاز شد.

¤ نویسنده: پوریا کرمی
86/10/4 ساعت 5:51 عصر
نظرات دیگران ()

اولین باخت پیروزی در لیگ جاری توسط پاس به کمک داور به وقوع پیوست.

با داوری بسیار بد محسن ترکی و با 4 بازیکنی که از زمین اخراج کرد باعث شکست 3بر 0 پرسپولیس برابر پاس همدان شد. آشوبی _ بادامکی _نیکبخت و نصرتی  اخراجی های پرسپولیس بودند.


¤ نویسنده: پوریا کرمی
86/10/4 ساعت 5:41 عصر
نظرات دیگران ()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ